top of page

Klimatet och skogen


Kan skogen vara en av lösningarna för att minska koldioxidhalten i atmosfären? Ja, definitivt!

Kan dagens skogsbruk bidra till en snar minskning av densamma. Nej, definitivt inte!


När träden växer tar de upp koldioxid, det är ju alla överens om. När vi fäller träden i en skog frigörs däremot koldioxid på flera sätt. Ca 80 % av råvaran vi tar ut går till kortsiktiga produkter som till exempel papper. Ganska snabbt blir dessa föremål för förbränning efter några turer i returhanteringen. De resterande 20 % blir virke bland annat till din nya altan. Markerna i den fällda skogen kommer sedan att läcka koldioxid i kanske tio år framöver när jordens svampar och mikroorganismer dör. Om vi antar att den fällda skogen var hundra år gammal (mitt i livet) och ny skog planteras några år efter avverkningen, dröjer det ju hundra år till dess att den bundit lika mycket koldioxid som den som nyss huggits ned. Enkelt eller hur? Med dagens skogsbruk kommer den nya skogen dessutom aldrig att bli hundra år. Den fälls långt innan dess, kanske redan efter 60-70 år.

Vad har vi då åstadkommit genom att fälla skogen och plantera nytt? Jo, en ökning av koldioxidhalten i atmosfären. Det skogsbruk som skogsbolagen påstår vara räddningen för klimatet är i själva verket ett hot mot detsamma. Det hjälper inte om skogen efter hundra år har kompenserat för detta. Den tiden har vi inte för att stoppa ökningen av temperaturen på vårt klot.Hur skulle skogen kunna vara en del av lösningen på klimathotet? Allra bäst vore att helt sluta att avverka skog under de närmaste tio åren, då vi inte bara behöver bromsa koldioxidutsläppen utan också få ner halterna av våra historiska utsläpp. Nu kanske ovanstående åtgärd kan vara lite väl drastisk. Dock kan vi göra följande till att börja med: Gör om statliga Sveaskogs uppdrag från att vara kassako som mjölkar ut våra sista obrukade skogar på råvara till att enbart ha målet att bevara dessa sista rester, samtidigt som en naturlig återbeskogning får äga rum utan att för den skull plantera ensartade plantager. Skydda helt de gammelskogar som finns kvar och se till att korridorer mellan dem kommer till stånd så att vårt djurliv ges chansen att röra sig mellan olika områden.


Skogen utgör en fantastisk möjlighet att ta upp de klimathotande gaser som vi inte verkar kunna minska i tillräcklig takt. Men det brådskar! Vi har inte hundra år på oss att vända trenden. Det måste ske inom de närmaste tio åren. Vilka politiker har modet att ta till sig vad 800 forskare kommit fram till och handla därefter? Jag skulle i alla fall rösta på dessa, för vår och planetens överlevnad.


Se gärna filmen här om den Svenska skogsmodellen ur forskarnas synvinkel.

Läs här om hur Sverige hamnar efter länder som Brasilien när det gäller skydd av skog.

37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Skogsorkidén

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page