top of page

OM MIG

Porträtt_Jonny_ljus.jpg
20180610_DSK3412.jpg
20150112_DSK2887.jpg

Presentation

 

Jag är född på en liten gård i det inre av Halland där vistelse i naturen tidigt blev en naturlig del av livet. Storlomens rop i kvällningen från den intilliggande sjön, hägerns smygande i vassen och fiskgjusens födosök över vattnen blev inslag som grundlade intresset för naturen och dess innevånare. I den omslutande skogen kände jag mig hemma och där väcktes vördnaden för de rotfasta individerna träden.

Så småningom blev fotograferingen en del av naturintresset och efter några lärorika fotoveckor på Mullsjö folkhögskola i början av 1990-talet tog jag mitt fotointresse in i min firma. Jag drev ett eget vykortsförlag under ett antal år och så småningom startades fotoutbildningar upp.

Efter att ha träffat den fantastiska folkmusikern och författaren Sabina Henriksson startades ett samarbete med musik och bild där vi kunde erbjuda bildspel för vård och omsorg - musik och bilder som väcker minnen och ger glädje hos människor som inte längre kan uppleva naturen på plats.

En första fotoresa gick 2012 till Rumänien och där startade en reseverksamhet som nu upptar den största delen av min tid. Resorna vänder sig till personer som vill uppleva natur och kultur på ibland lite udda platser dit inte den vanlige turisten hittar. Numera bedrivs resorna i ett separat bolag tillsammans med Brutus Östling och Lars Pettersson. Här hittar du Fokus fotoresor!

De tre senaste åren har jag också ägnat åt ett projekt om jätteträd som resulterat i en bok med 100 av Europas största träd och historier och sägner förknippade till dessa. Boken "Möten med jättar - de stora träden berättar" kan köpas här.

Förutom fotoresorna så är det framför allt skogen som lockar till fotoutflykter numera. Den gamla skogen där träden fått växa sig stora och mångformiga i en blandning av åldrar är de miljöer jag trivs bäst i. Dagens intensiva kalhyggesbruk gör tyvärr att dessa områden försvinner i rasande takt. Där det tidigare var ett rikt liv med skogslevande arter av fåglar och växter, ersätts dessa nu med planteringar där den biologiska mångfalden får ge vika för kortsiktiga ekonomiska intressen. I kommande projekt kommer denna vår tids stora skövling belysas. Det är en uppgift för alla naturfotografer att förmedla hur det verkligen ser ut i den svenska skogen i kontrast till hur en riktig, artrik skog ser ut.

bottom of page