VERKSAMHET

Den fotografiska verksamheten innebär att inspirera, väcka engagemang och producera bilder av högsta konstnärliga kvalité. Viljan att visa på naturens skönhet, men också peka på missförhållanden orsakade av oss människor, ska vara verksamhetens kärna.
Ovanstående ska uppnås genom följande verksamhet
  • Naturfotografering i projektform

  • Föreläsningar av olika slag med bildvisning och andra arrangemang

  • Fotoutställningar

  • Produktion av material förknippat med bild som t.ex. bildspel för äldrevård

  • Arrangeremang av fotoresor till natur och kultur i andra länder och på så sätt verka för en djupare förståelse för förhållandet mellan människa och natur

  • Samarbete med andra aktörer som ger ett större djup till verksamheten

  • Försäljning av bilder på egen hemsida, via bildbyråer och liknande aktörer.

PROJEKT

Projektet "Möten med jättar - de stora träden berättar" har resulterat i en bok med 100 jätteträd i Europa, en utställning och en föreläsning.

FÖRELÄSNINGAR

Ett flertal föreläsningar finns att välja bland. Spännande möten med andra länders natur och kultur likväl som lokala berättelse och bildvisningar.

UTSTÄLLNINGAR

Här listas ett antal utställningar som varit och som är pågående.

BILDSPEL, PUSSEL ETC.

I samarbete med Musikantens Förlag och Sabina Henriksson finns ett material som flitigt används inom vården bestående av bildspel, minnesspel och pussel.

Copyright inNature West, Velingstorpsvägen 21, 511 56 Kinna,  tel.+46 320 353 00