top of page

VERKSAMHET

Den fotografiska verksamheten innebär att inspirera, väcka engagemang och producera bilder av högsta konstnärliga kvalité. Viljan att visa på naturens skönhet, men också peka på missförhållanden orsakade av oss människor, ska vara verksamhetens kärna.
Ovanstående ska uppnås genom följande verksamhet
  • Naturfotografering i projektform

  • Föreläsningar av olika slag med bildvisning och andra arrangemang

  • Fotoutställningar

  • Produktion av material förknippat med bild som till exempel bildspel för äldrevård

  • Samarbete med andra aktörer som ger ett större djup till verksamheten

  • Försäljning av bilder på egen hemsida, via bildbyråer och liknande aktörer.

Fredville Park, England
PROJEKT

Projektet "Möten med jättar - de stora träden berättar" har resulterat i en bok med 100 jätteträd i Europa, en utställning och en föreläsning.

20190120_DSC1702.jpg
FÖRELÄSNINGAR

Ett flertal föreläsningar finns att välja bland. Spännande möten med andra länders natur och kultur likväl som lokala berättelse och bildvisningar.

20160707_DSK2393.jpg
UTSTÄLLNINGAR

Här listas ett antal utställningar som varit och som är pågående.

Hemsidan_sommar.jpg
BILDSPEL, PUSSEL ETC.

I samarbete med Musikantens Förlag och Sabina Henriksson finns ett material som flitigt används inom vården bestående av bildspel, minnesspel och pussel.

bottom of page