top of page

Pussel

En serie gedigna träpussel för glädje & gemenskap som är särskilt anpassat för äldrevård och funktionshinderomsorg. Pusslen har 30 bitar och storleken 21 x 30 cm. Några finns även i 56-bitars.

En inplastad förlaga att pussla efter samt ett inplastat infoblad med fakta om det fotot föreställer och tips på samtalsfrågor och sinnesstimulerande aktiviteter att göra tillsammans, medföljer.

bottom of page