top of page
20230601__DSC2099.jpg

Projekt skog

Bruka utan att förbruka  
Vad gör vi med skogen?

Skogen vårt urhem

För mig är skogen livsviktig. Den är ett andra hem varifrån jag alltid återvänder fylld av upplevelser och med pånyttfödd energi. Det krävs en definition av begreppet skog för att till fullo förstå dess betydelse för oss människor och inte minst för de varelser som valt att bo och leva här. Först vill jag nämna vad en skog inte är: En granplantering med raka rader av likåldriga träd är inte en skog. Ett kalhygge där det står enstaka lämnade träd är naturligtvis inte heller en skog. För att det ska vara en skog krävs så mycket mer än en trädbevuxen yta. Det måste finnas olika träd av olika ålder från den lilla plantan som grott i en glänta till den gamla grånade åldringen som dött, men som nu hyser liv i sin torkade ved. Fallna träd som får ligga kvar och ge näring åt olika nedbrytande organismer ger möjligheter till nytt liv i en riktig skog. Det hårdföra skogsbruket med hungriga industrier som ständigt kräver ny råvara har berövat oss på den riktiga skogen.

 

Ny syn på skogen

Nu i skogens sista timme börjar dock ett nytt synsätt vad gäller skogsbruk att breda ut sig. Nu pratas det mer och mer om plockhugget, kontinuitetsskogsbruk, hyggesfritt skogsbruk och naturnära skogsbruk . Det är dags att återställa det som vi under de senaste 70 åren förstört i skogen och dessutom lämna en större andel av den ännu ur biologisk synpunkt värdefulla skogen åt fri utveckling. Vårt skenande klimat visar med stor tydlighet på att en rik skog är en förutsättning för vår egen överlevnad genom dess förmåga att binda koldioxid.

Film om skogen

Mitt skogsprojekt går i första hand ut på att visa på de alternativ som finns till dagens kalhyggesbruk. Slutresultatet kommer att bli en film där alternativa skogsanvändningsområden får komma till tals. Den kommer att handla om skogsägare som bedriver ett naturnära skogsbruk men också de som genom besöksnäringen ger människor möjlighet att komma ut i skogen för att uppleva djur på nära håll eller enbart för att ta del av skogens hälsobringande egenskaper och andra aktörer som ser värdet i att både bruka och bevara vårt skogsarv åt framtiden. I filmen får betraktaren också stifta bekantskap med djur, fåglar och växter, viktiga för en levande och rik skogsmiljö. Projektet kommer att fortgå under hela 2024 och en halva 2025 med slutdatum i september.

Syftet med projektet

Syftet med filmen är att inspirera till och hålla fram andra alternativ i skogsbruket än kalhyggesmetoden.

  • Påverka beslutsfattare och skogsägare/bolag att se fördelarna med att gå över till ett mer naturnära skogsbruk.

  • Skapa en större kunskap hos allmänheten om skogens betydelse som mer än bara råvaruproducent.

  • Hur brukar vi våra skogar utan att förbruka dem?

  • Framhålla de brukningsmetoder som tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

  • Hur alternativ användning av skogen inom såväl turism som hälsofrämjande aktiviteter ska ges utrymme.

  • Visa på att naturnära skogsbruk är ekonomiskt hållbart i längden samtidigt som det hjälper till att lagra koldioxid i närtid.

  • Visa på vikten av att bevara de sista gamla skogarna intakta.

  • Visa på skogens roll i klimatkrisen

Här nedan kan du ta del av Ragnar Nilssons i Senås, Björketorp vision om sitt skogsbruk.

En kort video om hur det ser ut idag på flera håll.

Måste det se ut så här i skogen?

Om man skickar upp en drönare över skogslandskapet är det en skrämmande syn som möter med kalhygge på kalhygge. Det finns andra sätt att bedriva skogsbruk på. Det är också av största vikt att stoppa avverkningar i områden med extra höga naturvärden. I mitt projekt om skogen kommer jag att undersöka hur ett naturnära skogsbruk kan vara möjligt och vad skogen mer erbjuder än bara virkesproducent. Fler filmer kommer att hamna här vartefter projektet fortskrider.

bottom of page