top of page

PROJEKT JÄTTETRÄD - TRÄDOBSERVATIONER

Här kan du rapportera egna observationer av stora träd så lägger jag in dem på kartan.
Om du tidigare rapporterat in observationer och de inte är med på kartan får du gärna göra om det igen. Lyckades inte få med alla när hemsidan gjordes om.

Tänk på följande när du rapporterar in trädobservationer:

  • Ofta står träden på privat mark eller tomt. Prata med markägaren innan du gör ett besök hos trädet.

  • Mät omkretsen 130 cm ovanför markytan (ungefär i brösthöjd). Se skiss nedan.

Så här mäter du omkretsen på ett träd

Formulär för jätteträd

Fyll i formuläret nedan med alla uppgifter

Tillgänglighet
Trädets status

Tack för din medverkan!

bottom of page