top of page

En riktig skog eller?


Det gångna året har människor allt mer sökt sig ut i naturen, till skogen. Det märks på många sätt, dels som att man möter fler flanörer på småvägar och stigar, dels att sociala media överflödas av naturbilder sprungna ur dagens promenad. Det är ju verkligen positivt att vi har hittat ut i skog och mark. Det påverkar med all säkerhet också måendet i positiv riktning. Vad jag däremot slås av är hur ofta bilderna skildrar träd av samma storlek i prydliga rader, det vill säga plantager av gran. Jag tror att vi har förlorat förmågan att se skillnaden på vad som är en något så när naturlig skog och vad som är en plantering där inte mycket till biologisk mångfald finns att uppleva. Det är ju nu inte så konstigt eftersom i stort sett all skogsmark i vår del av landet har omvandlats till ensidiga odlingar av samma trädslag, som finns enbart för optimering av ekonomiska intressen för stunden, utan tanke på det liv som får stryka på foten.


Visst kan det upplevas som fint och ordningsamt för vårt sinne med raka trädstammar i rader, men det är verkligen inte en skog i ordets rätta bemärkelse. En skog innehåller så mycket mer än träd. Det är ett helt ekosystem både ovan och under jord. Det mest allenarådande sättet att bruka skogen idag är att kalhugga och sedan plantera med ett enda trädslag. De rester av naturskog som finns kvar försvinner i en rasande takt för att bli virkesåkrar åt en alltmer törstade skogsindustri.


Jag uppmanar dig som är ute och rör dig i skogarna att se hur det verkligen ser ut. Är det som bilderna här ovan med granar i samma ålder där det i stort sett enda som växer på marken är mossa och fågellivet lyser med sin frånvaro. Det finns inga döda träd för hackspettar och ugglor att bygga bo i eller lågor där insekter bidrar till det naturliga kretsloppet genom att se till så att de gamla träden bryts ner och blir näring åt nya.

Ta sedan en titt på bilden under och den i början av inlägget. När du insett skillnaden och hur viktigt det är med levande skogar, inte bara för vår snöda vinnings skull, kanske du vill engagera dig för att få till en ändring i vårt missbruk av vårt skogsarv. Och du, tro inte på budskapet att vi aldrig haft så mycket skog som nu. Det är gravt missvisande. Skog har vi aldrig haft så lite av som nu, däremot har vi en väldig massa träd planterade för att till största delen bli kortlivade produkter i vår konsumtionshysteri.


Läs mer här:71 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya äventyr

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Bra inlägg!

Like
bottom of page