top of page

Kvilleken, en jätte av rang


I dag släpper jag del 1 i en serie videos om jätteträd hämtade ur boken "Möten med jättar". I denna första del får du en introduktion och sedan en beskrivning av Kvilleken i norra Småland som är Sveriges och kanske också Europas grövsa ek.
53 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page