top of page

Användarvillkor

Användarvillkor för användande av strömmande bildspel.

Översikt

Tjänsten med strömmande bildspel tillhandahålls av Musikantens Förlag och inNature West och är en plattform där bildspel kan strömmas genom att användaren prenumererar på 12-månaders-basis.

Åtkomst och användande av tjänsten.

Bildspelen går att komma åt genom en prenumeration då ett lösenord till sidan erhålles via e-post. Lösenordet är personligt och får inte delas vidare utanför enheten.

Prenumerationen är avsedd för institutionell användning. Med detta avses visning av filmer och program för en grupp människor på en institution.

Prenumerationen förnyas efter tolv månader om så önskas. Vi kontaktar er i god tid innan.

Åter till beställningssidan.

Musikantens Förlag – 0705 43 40 51 – info@musikantensforlag.se

inNature West – 0707 31 39 55 – info@innature.eu

bottom of page