top of page

Överlevnad av den starkaste?


grönkål

För någon tid sedan stod jag och planterade om grönkål från förgroningen där det verkade som varenda frö hade grott och ut till småkrukor med en planta i varje. Lite av en meditativ syssla då tankarna tycks flyga lite hur som helst. Det slog mig hur olika dessa små liv hade utvecklats där de fått stå och trängas med sina likar. Några var ganska kraftiga medan andra inte riktigt hängt med i racet och bara just lämnat fröstadiet.

"Survival of the fittest" är ett uttryck som dyker upp i skallen - överlevnad av den starkaste. Men vänta nu - "fittest" betyder väl också den bäst lämpade. Då blir det ju "överlevnad av den mest lämpade" eller "den mest duglige". Har det egentligen någon betydelse kan man undra. Är inte den bäst anpassade den starkaste? Googlar lite och hittar definitioner som "den individ som är bäst anpassad till den rådande miljön också har bäst förutsättningar att föra sitt genetiska arv vidare".


Ur grönkålens perspektiv skulle det ju kunna vara så att en planta som vuxit sig stor när den kommer ut i trädgårdslandet stöter på andra problem som till exempel vattenbrist vilket en mindre planta klarar bättre i startfasen. Den större planta kanske också blir mer utsatt för angrepp från sniglar.

granskog

Det här är bara spekulationer, men om man överför det till skogen kan det ju väcka en del funderingar. Vi planterar ju gärna granplantor som drivits upp i plantskolor långt från den plats de så småningom skall växa upp på. Dessutom har de oftast ursprung från genetiskt förädlade fröplantager (källa:Skogsstyrelsen). Inriktningen är då maximal tillväxt för att ge skogsindustrin billiga träråvaror. Är detta då de mest lämpade eller är de de starkaste i jämförelse med de plantor som har naturlig föryngring som sker överallt i skogen? Vilka är bäst anpassade? I dag har vi stora problem med granbarkborre i de planterade skogarna där genetiskt lika granar blir ett tacksamt mål för dessa insekter. Det finns idag forskning på att dessa plantager av enahanda trädslag lättare drabbas av sjukdomar och insektsangrepp än de som med genetiska variation har vuxit upp från frön genererade av moderplantor på plats i skogen. Plantskolegranarna må vara de starkaste men kanske i längden inte de bäst anpassade för överlevnad. Är inte de träd som naturligt växer upp i en skog (inklusive björk som vi nästan ser som ett ogräs) de som är bäst anpassade att leverera virke till oss i en framtid?

31 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Skogsorkidén

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
May 30
Rated 5 out of 5 stars.

Så bra!

Like
bottom of page